misc/class
lib/jquery_pnotify, lib/moment, lib/lodash, misc/notification, misc/social, site/engine
$._social.__cfg = {"init":[{"service":"basic"},{"fb_app_id":"556076531075995","service":"fb"},{"vk_app_id":"3235940","service":"vk"},{"service":"twi"}],"like":[{"service":"fb"},{"service":"vk"},{"via":"GonzoKZ","channel":"GonzoKZ","hash_tag":"","service":"twi"}],"twi":{"like_count":"vertical"},"fb":{"like_layout":"box_count"},"vk":{"like_type":"vertical","like_fixed":true}}; window._SiteEngine = new classes.SiteEngine( { user_id: 0, controller: 'Blog', action: 'page', content_css_version: '1432482607', social_enabled: 1, custom: []} ); (function($){ var GA_ID = "UA-36321844-1"; function gaTrackPageview() { var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); var src = gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js"; $.getScript(src, function(data, textStatus) { var tracker = _gat._getTracker(GA_ID); tracker._trackPageview(); }); } $(document).ready(function() { gaTrackPageview(); }); })(jQuery);
Интернет-журнал «Культура и общество»
Войти через:
Комментарии
Altyn Sapar11:00 Такая "правильная" светскость Anuar Kabiden, сөзімді бұрмалаудың қажеті қанша? Ашу дұшпан демекші, ашу-ызадан аулақпыз. Бірақ Сіз мені түсінбеген сияқтысыз, не сөзімді басқа жаққа бұрмалап жатырсыз. Тарих пен ата-баба дәстүріне келетін болсақ, бағзы заманда әжелеріміз 12-13 жасында тұрмыс құрып барып, орамал таққан. Оған дейін орамал тақпаған. Ал қазіргі заманда, заң бойынша кәмелет жасқа (18 жас) толғаннан кейін ғана тұрмыс құруға рұқсат берілген. Дәстүр бойынша жас келін үйлену тойында басына сәукеле киіп, келін болып түскен үйде қазақи байланған орамал тағып, ал сыйлы жасқа толғанда апа-әжелеріміз кимешек тағып отыратын. Бойжеткен басы бос қыздарымыз шаштарын өріп, шолпымен безендірген болатын. Енді қазіргі заман қыздарының киіну мәнеріне көшетін болсақ, әр адам өз тәлім-тәрбиесіне қарай киінеді. Орамал тақпай-ақ жақсы, таза, биязы әрі қарапайым киініп жүрген қыздарымыз қаншама. Бұл жерде отбасы тәрбиесі орасан зор рөлге ие. Адамның сенімі мен иманы жүрегі мен іс-әрекетінде болуы шарт. Өз ойым, зайырлы қарапайым киім киген қыздарымызға топырақ шашудың қажеті жоқ. "Бес саусақ бірдей емес", ақ пен қараны ажырата білу қажет. Балаға орамал тағам деп асықпаңыздар, халықта мынадай сүбелі сөз бар: "асыққан шайтанның ісі". Ең бастысы бұл жерде баланың балалық шағы дұрыс өтіп, заманға сай зайырлы сапалы білім алуы.https://massaget.kz/arnayyi_jobalar/22-nauruz/17652/
Anuar Kabiden12:13 Такая "правильная" светскость Altyn, қайсы сөзге ызаңыз келіп тұрғанын түсінбей ақ қойдым. Жеке өзіңізді, не қыздарыңа орамал тақпағандарды ақымақ, нақұрыс деп балағаттанды қайсы жерден оқып отырсыз? Ал сіздің жас қыздарымызға орамал тағу надандық десеңіз, қай жастан бастап адал іс болатының айта аласыз ба? кәмелетке толып, отау құруға дайын болған мұсылман қыздарға орамал тағу парыз. Бұл біз бен сіз ашып отырған жаңалық емес, атам замаңнан келе жатқан шариғат талабы. Ешбір мазхаб оған қарсы шықпайды да, шыға алмайды. Егер де тарихымызды жақсы оқыған болсаңыз, қыздарымыз ерте жасынан ақ отау құрып, 25-30 жасында киіз тігетін апа атанғандарынан хабардар болушы едіңіз. Ал ендеше, осы сөзіме көңсеңіз, балағат жасқа толмаған бүлдіршіндеріміздің басын бүркіп орамал тағудың не пайдасы бар деп сұрайсыз ғой. Оған айтарым, нағыз халқымызға жанашар болған сіздей жанның, "бала жастан", "баланың тәрбиесі бесіктен басталады" деген ұғымдардан бейхабар емессіздігіңіз аңық. Соған орай қазіргі қасқыр заманда болашақ ана, ертеңгі күнде бір қолымен бесік тербететіп, екінші қолымен ел болашағын тербететің қыздарымыздың абыройын барынша сақтап қалу амалымыз. Оған біреуге ақыл айтып, ол үшін біреуден рұқсат сұрайтын жағдай емес. Әр ата-ананың өз шешімі. Ақылға келейк десеңіз, осыған тоқталайық.
Лучшие посты
По комментариям
По просмотрам
С нами
Сейчас online
А также 1550 гостей

Правильный выбор профессии - залог успеха в будущем!

с нами с 1 марта 2017

Правильный выбор профессии - залог успеха в будущем!

 

«Любовь, музыка и бухгалтерский учет вечны!»

 

В.К. Радостовец

 

В жизни каждого человека настает момент, когда ему необходимо сделать первый один из важнейших выборов в своей жизни, конечно - это выбор будущей профессии. В   большинстве случаев от выбранной профессии зависит весь дальнейший жизненный путь человека. Поскольку в жизни все взаимосвязано, правильно выбранная профессия оказывает влияние на все остальные сферы жизни. Правильный выбор профессии – это уверенность, душевное равновесие и материальное благополучие во взрослой жизни. Чем удачнее сделан выбор, тем интереснее, насыщеннее и успешней будет жизненный путь.

Правильный выбор – это специальность «Учет и аудит». Одним из ведущих вузов страны, осуществляющих подготовку по специальности «Учет и аудит» по программам бакалавриата, магистратуры и PhD докторантуры, является КазНУ им. аль-Фараби. Кафедра «Учет и аудит» Высшей школы экономики и бизнеса университета КазНУ им. Аль-Фараби существует с 27 апреля 2004 года. Кафедра готовит специалистов с высшим образованием по специальности соответствующей международным стандартам: «Учет и аудит».

 

Кафедра «Учет и аудит» является одним из лучших среди всех кафедр Высшей школы экономики и бизнеса университета КазНУ им. аль-Фараби, а также среди всех университетов Республики Казахстан. В последнее время спрос на специальность «Учет и аудит» растет с каждым годом, повышается престижность данной специальности, также растет спрос на высококвалифицированных кадров. С каждым годом растет число новых организаций, и тем самым растет число вакантных должностей главного бухгалтера, рядового бухгалтера, финансового аналитика, финансового директора, налогового инспектора, контролер-ревизора, эксперт-аудитора и т.д.

 

Профессия Аудитора является одной из самых высокооплачиваемых в мире, тем самым она требует высокой квалификации и профессионализма. Специализированная подготовка бухгалтера-аудитора предполагает профессиональную сертификацию. На базе кафедры «Учет и аудит» создан и работает Центр инновационных компетенций в учете, анализе и аудите, который предоставляет возможность полноценной подготовки к международной сертификации по программе CIPA (Certified International Professional Accountant: Сертифицированный международный профессиональный бухгалтер) и еще до окончания обучения  и получения диплома. Признание сертификата 30 профессиональными организациями из 11 стран дает возможность работать по всему миру. Сегодня у студентов появилась возможность стать более востребованными на рынке сразу после получения диплома своего ВУЗа, не прерывая процесса обучения. Любой желающий может пройти обучение и сдать экзамены для получения сертификата САР – сертифицированный бухгалтер практик - международной программы Сертификации СIPA. Квалификационный уровень CAP удостоверяет владение кандидатом базовыми знаниями фундаментальных принципов и практики бухгалтерского учёта. Для этого кандидату необходимо сдать следующие экзамены с количеством баллов не менее 75:

  • Финансовый учёт 1
  • Управленческий учёт 1
  • Налоги (в соответствии с национальным законодательством)
  • Право (в соответствии с национальным законодательством)

Специалист CAP умеет готовить стандартные финансовые отчёты компании на основе МСФО. CAP также умеет вести систему внутреннего учёта и анализировать финансовую отчётность и предоставлять информацию о прибылях и убытках компании. Кроме этого, обладатель сертификата может работать с внутренним бюджетом и составлять налоговые декларации компании.
В Республике Казахстан уже сложилась фундаментальная школа подготовки бухгалтеров в разнообразных учебных заведениях. Многие государственные и частные вузы готовят специалистов по данной профессии, обеспечивая потребности конкретных отраслей и регионов. Преподаватели кафедры «Учет и аудит» должны обладать высокой квалификацией, иметь ученую степень доктора или кандидата экономических наук, академическую степень доктора PhD или магистра и принимать участие в научно-исследовательских работах. Преподаватели должны научить студента работать с нормативными документами, также специальным навыкам учетной работы.
Высшая школа экономики и бизнеса является одним из старейших подразделений Университета, созданным в 1949 году. Здесь обучение ведется на основе лучших традиций классического образования с применением современных инновационных методик.
В Высшей школе экономики и бизнеса обучаются свыше 3000 студентов, из них более 2800 - на дневном отделении. Также Высшая школа экономики и бизнеса осуществляет подготовку по сокращенному курсу специалистов на базе высшего образования и среднего профессионального образования.
В период обучения в Высшей школе экономики и бизнеса студенты проходят военную подготовку и обеспечиваются общежитием.
Выпускники Высшей школы экономики и бизнеса КазНУ им. аль-Фараби работают в Администрации Президента, Министерстве экономики и бюджетного планирования, Министерстве финансов, Агентстве РК по статистике, Национальном банке, коммерческих банках, страховых и аудиторских компаниях и других финансовых учреждениях; а также во всех отраслях экономики Республики Казахстан.

Казахский национальный университет имени аль-Фараби - первый классический университет нашей страны и первый лауреат Премии Президента Республики Казахстан «За достижения в области качества» среди всех казахстанских высших учебных заведений.

            В университете обучаются свыше 18 тысяч студентов со всех регионов нашей страны, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Среди студентов нашего университета около 80% обладателей знака «Алтын белгі» и победителей республиканских,  международных олимпиад и конкурсов.

Профессорско-преподавательский состав КазНУ насчитывает более 2500 человек, среди которых 400 докторов наук, профессоров и более 800 кандидатов наук, доцентов, 200 отечественных и зарубежных докторов философии (PhD)

КазНУ активно развивает с ведущими вузами мира двудипломное образование. Ежегодно более тысячи иностранных студентов и преподавателей выбирают КазНУ для обучения и прохождения научных стажировок.

В 2016 году по итогам ранжирования рейтингового агентства QS (Великобритания), признанного авторитета в области оценки качественных показателей развития вузов, КазНУ поднялся в Топ-300 лучших университетов мира, заняв 236 место.

Это единственный университет с полноценным студенческим кампусом, на территории которого функционирует целый комплекс для полноценного образования и досуга: Центр обслуживания студентов с полным комплексом оказываемых услуг; спортивный комплекс с тренажерным залом, спортивными площадками и секциями; медицинский центр, оснащенный современным оборудованием; кинотеатр, сеть читальных залов, крупнейшая в центрально-азиатском регионе научная библиотека. На побережье озера Иссык-Куль находится спортивно-оздоровительный комплекс университета с благоустроенным пансионатом.

В КазНУ функционирует уникальная информационная Интранет-система «Универ», которая обеспечивает высокий уровень автоматизации управления учебным процессом. Доступность и прозрачность Интранет-системы создает совершенно новый уровень защиты от коррупции.

В учебных корпусах, общежитиях университета и на остальной территории студенческого кампуса функционирует беспроводная сеть доступа в Интернет WI-FI, крупнейшее в городе и не имеющее аналогов среди университетов СНГ Интернет-кафе на 300 мест.

КазНУ - первый и единственный из вузов Казахстана, награжденный международным агентством Thomson Reuters специальным дипломом «За выдающиеся достижения в области науки».

Об особом международном признании университета свидетельствует создание в КазНУ учебно-научных центров и лабораторий всемирно известных компаний Hewlett-Packard, Cisco, Intel, Konica minolta, Microsoft. Совместно с зарубежными партнерами из США, Великобритании, Китая, Германии, Финляндии, Японии и других стран выполняются 56 крупных международных научных проектов, финансируемых ИНТАС, МАГАТЭ, ЕС, НАТО, Всемирным банком, ЮНЕСКО.

КазНУ в очередной раз продвинулся в мировом рейтинге и первым среди вузов Центрально-азиатского региона и Казахстана вошел в топ 250 лучших вузов мира.

По итогам исследования авторитетного рейтингового агентства World University Rankings QS (Великобритания) КазНУ им. аль-Фараби вошел в топ 250 лучших университетов мира заняв 236 место. Следует отметить, что только два вуза из стран СНГ вошли в эту группу - МГУ им. Ломоносова и КазНУ. Тем самым, ведущий казахстанский университет уверенно сохранил свое лидерство в Центральной Азии и СНГ.

Успешному продвижению университета в международном рейтинге способствовала комплексная структурная модернизация, проведенная в соответствии с современными требованиями. Внедрен процессный менеджмент, система управления, ориентированная на результат и рейтинговая оценка труда. Разработаны и внедрены экспериментальные образовательные программы, соответствующие высоким международным стандартам и прошедшие международную аккредитацию, активно ведется научно-исследовательская работа. Каждая третья казахстанская публикация в зарубежных рейтинговых научных журналах печатается учеными КазНУ. На принципах государственно-частного партнерства завершен второй этап строительства инфраструктуры университетского кампуса, в рамках которого построены уникальные объекты.

По рекомендации экспертов QS опыт КазНУ изучается ведущими университетами мира. Данный показатель является прямым доказательством высокой конкурентоспособности университета на мировом рынке образования и науки.

КазНУ как ведущий центр науки, образования и инноваций работает над реализацией задач государственной важности, поставленных Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым в Послании народу - вхождение Казахстана в число 30-ти самых развитых государств, а также двух университетов в топ-200 лучших вузов мира.

Ежегодно КазНУ им. аль-Фараби принимает участие в генеральном рейтинге вузов проводимым Независимым казахстанским агентством по обеспечению качества в образовании (НКАОКО)и в рейтинге образовательных программ бакалавриата проводимым Центром Болонского процесса и академической мобильности МОН РК. Так же университет принимал участие в независимом рейтинге вузов по направлениям и уровням подготовки специалистов проводимым НААР.

По итогам генерального рейтинга вузов по версии НКАОКО, университет вновь вернулся на первое место.

 

Бухгалтерия – это триумф математики над разумом

 

                                            

Автор:

Студент – Мұқаев Амангелді Нұрланұлы

Преподаватель – Джаншанло Рамзан Есарович, доктор экономических наук, старший научный сотрудник, доцент, профессор, академик РАМ.

 

Дэн Вальдшмидт: «Будьте беспощадно настойчивы!»
21 ноября 2017
GONZO
просмотров: 17
Известный предприниматель и маркетолог приводит 11 примеров упорства
Книги написанные в тюрьме
21 ноября 2017
GONZO
просмотров: 179
«Дон Кихот» Сервантеса, «Город Солнца» Кампанеллы, «Что делать?» Чернышевского — эти и другие шедевры, написанные за решеткой

Комментарии

Оставить комментарий
Оставить комментарий:
Отправить через:
Предпросмотр
modules/comment
window._Comment_blog_3947 = new classes.Comment( '#comment_block_blog_3947', { type: 'blog', node_id: '3947', user: 1, user_id: 0, admin: 0, view_time: null, msg: { empty: 'Комментарий пуст', ask_link: 'Ссылка:', ask_img: 'Ссылка на изображение:' } });